<<

To nie kij ani nie piłka - po prostu dzień wcześniej przyszedł czas na drugiego zęba.

>>