<<

W zależności od szczęścia na trafienie do dziury potrzebował od 1 do 20 uderzeń...

>>