<<

Miasto leży po obu brzegach rzeki Limmat, ale to co widać, to jest Jezioro Zuryskie

>>