W Dublinie zdarza się znaleźć coś wartego pojedynczego zdjęcia. W tym roku był to ciąg dalszy Guliwera... 

Uliczka z Guliwerem (autor - J. Swift - był Dublińczykiem), reszta ilustracji wcześniej

powrót